יצור הבורא ושליחותו הוא עושה בנאמנות.
מהו תפקיד הצפרדע בעולם, ומה עלינו ללמוד ממנה?
אף שאיני ראוי וכדאי לזה, מכל מקום נתגלגל הדבר על ידי 1, ו"מכיוון שה'רבים' שואלים ומבקשים, כנראה בזכות הרבים, זכינו לסייעתא דשמיא מיוחדת", להוציא מאמר זה, על אחת מהרבה ואלפי בריות בבריאה, ללמוד ממנה, כמה נוראה ונפלאה הבריאה כולה וכל הקשור אליה. מגמתנו בזה הוא לקיים ו'להחיות' את תפלת דוד המלך – "אנה ה' כי אני עבדך..." 2. למה הצפרדע? חוץ מאשר לכמה חובבים, היא לא מתוקה במיוחד, לא כישרונית במיוחד, אולי במקרה הטוב 'בינונית', לא טובה ולא רעה. ואם אמנם "שביל האמצעי הוא שביל הזהב" 3, אומר הספורנו ש"לא טוב הבינוני" 4! בריה זו 'בינונית' היא, ובכל זאת היא התקבלה כ'מתוקה', והיא מעטרת בתים וגינות, גם כאן בארץ ישראל.

למה?
בכל מקום שאני פונה בעולם, יש צפרדעים טבעיות, וגם אינסוף צפרדעים מעשה ידי אדם. יצירות ומעשי אמנות המבטאים בכל מקום ומקום את התרבות ואת התפיסות שלה. "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" 5. כך גם צפרדעיהם.

נכון שגדלתי בחופשות בהרי ניו יורק, בחיק הטבע והצפרדעים למיניהם, אבל לא פחות, בין גדולי ישראל כמו ר' משה פיינשטיין זצ"ל, ר' טובי' גולדשטיין זצ"ל, האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ר' יוסף בער סולוביצ'יק זצ"ל ועוד ועוד. הגדולים הללו מכונים על ידי הגאון מוילנא 'צפרדעים' 6 . גדולי עולם אלו, השתילו בנו את ההתלהבות של התבוננות בחיים, לראות כיצד נוכל 'לקפוץ קדימה' ואיך 'להגיע מעלה מעלה', בעולם הנפלא הזה של "מה רבו מעשיך ה'...".
עליה ארצה עם שלוש בנות קטנות מבורו פארק, בשנות השבעים והשמונים, לא היתה דבר קל. החלום שהשתיל בתוכנו רש"י, על הפסוק הראשון בבראשית, לעלות לארץ מתוך "כח מעשיו הגיד לעמו", היה
הרבה זמן רק חלום וציפייה, לזכות ולהגיע לפסגת הסולם 'הנשען על הקיר הנכון' 7. ובכל זאת, הגשמנו את החלום מעבר לכל ציפייה, ב"ה, הן גשמית והן רוחנית.


חניכיים

מחלות חניכיים – חדשות טובות!
ריח רע מהפה הוראות לתמיסה לריפוי חניכיים מחלות חניכיים והבריאות שלך

קרא עוד

לייזר

"האור החדש"
רפואת שיניים – עידן חדש
ריפוי "בלייזר קל"

קרא עוד

השתלות שיניים

שתלים ושיניים
מידע חשוב בעניין שיקום הפה
מה זה שתל – מה זה עושה? איך זה עובד?

קרא עוד